"Wees wie je
wil zijn."

Maak afspraak

Billen

fesses intro

Billen zijn voor vrouwen zowel als voor mannen een belangrijk verleidingselement.

Billen bestaan uit vetweefsel, zenuwen en spieren, dit alles bedekt door de huid. De vorm van de billen wordt bepaald door de elasticiteit van de huid en de verhouding tussen vetweefsel, huidweefsel en spierweefsel.

Sommige mensen vinden hun billen te klein of te slap.

Ze wensen rondere, bollere en beter gevormde billen.

Een bilvergroting kan hierop een antwoord bieden, soms in combinatie met een liposculptuur op de bovendijbenen of heupen.

Anderzijds kunnen billen verzakken door de zwaartekracht en de verminderde elasticiteit van de huid.

De vorm van de billen kan veranderen ten gevolge van zwangerschappen of gewichtsschommelingen. Er kan ook sprake zijn van overtollige huid tussen de bil en het dijbeen. Als het volume van de billen voldoende is, maar er overtollige huid aanwezig is, dan is een billift aangeraden.

Be Clinic biedt volgende ingrepen aan:

- de billift

- de bilvergroting, die op twee manieren kan uitgevoerd worden:

De Brazilian butt lift

Bij een “Brazilian butt lift” neemt de chirurg vetcellen af bij de patiënt, bijvoorbeeld in de heupen, de paardebroek of onderaan de billen, en spuit hij deze, na ze eerst gereinigd te hebben, opnieuw in bovenaan de billen. Zo gaan de billen er bol en stevig uitzien, en dit op een zeer natuurlijke wijze.

De bilvergroting door het inbrengen van prothesen

Deze methode wordt gewoonlijk gekozen voor personen met een zeer slanke figuur, bij wie het moeilijk is om de eigen vetcellen af te nemen die nodig zijn voor de Brazilian butt lift.

De vorm en het formaat van de prothese worden gekozen in overleg tussen de chirurg en de patiënte.

Deze prothesen brengen geen enkel lekrisico met zich mee, zelfs bij eventuele scheurtjes in het omhulsel van het implantaat.

Het resultaat ziet er helemaal natuurlijk uit en voelt soepel aan. Het implantaat wordt ingebracht via een incisie in de bilspleet, waardoor het litteken minimaal is en vrijwel onzichtbaar blijft. Vervolgens wordt het implantaat in de spier geplaatst. Na de ingreep wordt de incisie gehecht met behulp van hechtingen, die na 2 weken verwijderd worden.

Afdrukken E-mailadres

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.