"Wees wie je
wil zijn."

Maak afspraak

Verwachte pijn: Minimaal Littekens: Vrijwel onzichtbaar, achter het oor
Verdoving: Plaatselijk, of narcose bij kinderen Uiteindelijk resultaat: Na 2 maanden
Duur van de ingreep: 45 minuten Thuisblijven: 7 dagen

Oorcorrectie

Waarom?

Met een oorcorrectie of otoplastie kunnen afstaande oren of ‘flaporen’ gecorrigeerd worden.


De ingreep

De ingreep wordt uitgevoerd onder lokale verdoving en duurt ongeveer een uur.

Er wordt een incisie gemaakt achter de oorschelp, en de vorm van het kraakbeenskelet wordt gecorrigeerd. De chirurg modelleert het kraakbeen en verwijdert indien nodig een gedeelte. Zo wordt de hoek verkleind en komt de oorschelp dichter bij het hoofd te staan. Vervolgens brengt de chirurg hechtingen aan en plaatst hij een verband om het oor in zijn nieuwe positie te houden.


Resultaat en postoperatieve behandeling

Onmiddellijk na de operatie brengt de chirurg een verband aan rond het hoofd. Tien dagen later worden de hechtingen en het verband verwijderd. Gedurende de drie weken die daarop volgen is het aangeraden om ’s nachts een steunverband te dragen.

Gewoonlijk kan men 10 dagen na de operatie terug aan het werk.

Richtlijnen voor de patient


Meer info

  • Flaporen zijn een aangeboren misvorming van het kraakbeen van de oorschelp. Er bestaan drie soorten flaporen:
  • De oorschelp is te vlak: de centrale plooi, anti-helix genaamd, is onvoldoende gevormd. Bij de correctie wordt het kraakbeen van de oorschelp gemodelleerd.
  • De oren zijn klein en rond: de rand van de oorschelp of helix is onvoldoende gevormd. Deze afwijking is het moeilijkst te corrigeren.
  • Het oor staat naar buiten, waardoor het afstaan extra zichtbaar is: de oorschelp is te sterk ontwikkeld. Dit type afstaande oren gaat meestal gepaard met bovenstaande afwijkingen.
  • De ingreep wordt uiteraard aangepast aan het gewenste type correctie.
  • Het is aangeraden om de eerste weken na de ingreep niet te sporten of zware inspanningen te verrichten. Een te hoge bloeddruk zou immers secundaire bloedingen kunnen veroorzaken.
  • Na de ooroperatie kan de oorschelp gedurende enkele weken rood uitslaan, opzwellen en pijnlijk zijn. Deze symptomen zullen echter geleidelijk verdwijnen. Aangezien de incisie achter de oorschelp gebeurt blijft het litteken weinig zichtbaar.
  • De uiteindelijke resultaten van een ooroperatie komen drie maanden na de ingreep volledig tot hun recht.

Afdrukken E-mailadres

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.