"Wees wie je
wil zijn."

Maak afspraak

Definitieve ontharing

Waarom?

Buitensporige haargroei komt vrij dikwijls voor en wordt door vele mensen als onesthetisch ervaren.

Bovendien vereist de huidige esthetische standaard dat bepaalde delen van het lichaam volkomen glad zijn; het gebruik van scheermes, elektrische apparaten of was kan dit doel bereiken, maar altijd slechts tijdelijk.

Werkingsmechanisme

Om te voorkomen dat een haartje terug aangroeit, moet de zone tussen het haartje en de haarwortel vernietigd worden. Deze zone ligt het diepst in de huid (tussen 2 en 7 mm).

Het licht dat door de laser wordt uitgestraald wordt opgeslorpt door melanine, een pigment dat zich binnenin het haartje bevindt. De lichtenergie die door het haartje wordt opgevangen wordt onmiddellijk omgezet in thermische energie. Het haartje bereikt op die manier een temperatuur van ongeveer 70 graden.

Het verhitte haartje geeft zijn warmte door aan de omliggende structuren. Indien het haartje goed ingeplant is in het haarzakje (anagene fase), zullen de dieptestructuren op die manier verhit en bijgevolg vernietigd worden: het haartje zal niet terug aangroeien.

Indien het haartje zich echter in een andere fase bevindt (catagene of telogene fase), zal de hitte niet worden doorgegeven naar de dieptestructuren. Deze structuren blijven ongeschonden en kunnen dus een nieuw haartje voortbrengen. Daarom zijn meerdere sessies nodig om elke zone te behandelen.

Zones, indicaties en contra-indicaties

Zones en types haartjes

Dankzij de hoogtechnologische laser die bij Be Clinic wordt gebruikt (de Velure S 800) is het mogelijk om alle zones en alle huidtypes te behandelen. Toch blijft de kleur van het haar en de haartjes van belang: rode en witte tot blonde haartjes zijn zeer moeilijk tot onmogelijk te behandelen zonder voorafgaande pigmentering. De arts zal u bij een eerste consult meer uitleg verschaffen hieromtrent.

Contra-indicaties, aanbevelingen en risico’s

Het is aangewezen om zonnebaden strikt te vermijden voor men aan een reeks sessies begint.

Het is eveneens aangeraden om 3 weken voor de sessie elke ontharing met was, met een ontharingsapparaat, met een pincet of met ontharingscrème te staken, om de sessie optimaal te laten verlopen. Ten slotte mogen de haartjes niet geblondeerd zijn. De te behandelen zone moet twee à vijf dagen voor de behandeling worden geschoren, zodat de nieuwe haargroei op de dag van de behandeling zichtbaar is.

Het is ten stelligste afgeraden om zelfbruinende crèmes en crèmes op basis van fruitzuren te gebruiken tijdens de behandelingsperiodes, dit om het risico op verkleuring te beperken. Het is eveneens afgeraden om op de dag van de sessie parfum of make-up te dragen.

Ongewenste effecten zijn uiterst zeldzaam (pijn, tintelingen, zelden verbranding, hyper of hypo pigmentatie). De gebruikte hoogtechnologische uitrusting is volkomen veilig.

In zeldzame gevallen kan een verkleuring van de huid optreden. Deze verkleuring zal spontaan verdwijnen, maar kan enkele weken aanhouden.

Er is geen enkele duurzame complicatie bekend.

Huidzones met een actieve ontsteking kunnen niet behandeld worden. Zwangerschap vormt eveneens een contra-indicatie.


Beoogde resultaten

Laserontharing kan overtollige haargroei duurzaam doen verdwijnen.


Verloop van een sessie

Een ontharingssessie met de laser is vrijwel pijnloos: op het moment van de lichtflits kan een vluchtige tinteling worden gevoeld.

De duur van een sessie hangt af van de omvang van de te behandelen zone: men voorziet ter indicatie enkele minuten voor de oksels of de bikinilijn, 20 minuten voor een volledige baard, en 45 minuten voor halve benen of een volledige rug.

Algemeen wordt beschouwd dat 6 à 8 behandelingssessies nodig zijn voor elke zone. Bij elke lasersessie zal ongeveer 20% van de haartjes worden vernietigd.

Tussen twee ontharingssessies met de laser wordt een tijdsinterval van 1 à 2 maanden ingelast, tijdens die periode mag de huid niet aan de zon worden blootgesteld.

Tijdens die tussenperiode mag geen enkele traditionele ontharingstechniek (was, pincet, elektrisch ontharingstoestel, enz.) worden gebruikt. De behandelde zone mag enkel worden onderhouden met een scheermes of ontharingscrème.

Na de eerste cyclus van 6 à 8 sessies is het soms nodig om eenmaal per jaar of om de twee jaar een aanvullende behandelingssessie uit te voeren.

Afdrukken E-mailadres

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.