"Wees wie je
wil zijn."

Maak afspraak

Verwachte pijn: Minimaal Littekens: Vrijwel onzichtbaar, aan de voorkant van de oren
Verdoving: Plaatselijk of sedatie Uiteindelijk resultaat: Na 3 maanden
Duur van de ingreep: 2-3 uur Thuisblijven: 8-12 dagen

MACS-lift

Waarom?

De MACS- (Minimal Access Cranial Suspension) of mini-lift corrigeert de doorzakking van het middelste en onderste deel van het gezicht om de ovale vorm ervan te hertekenen. Het is een zachtere en minder invasieve ingreep dan de hals-facelift.


De ingreep

De MACS-lift gebeurt onder plaatselijke verdoving, meestal in combinatie met een licht sedatief (kalmerend) middel, en duurt ongeveer 2 uur. Via een beperkte incisie aan de voorzijde van de oorschelp worden de doorgezakte weefsels met een speciale inwendige draad opgenomen en terug naar boven toe bevestigd. De chirurg verwijdert een kleine hoeveelheid overtollige huid en hecht vervolgens de wonde.


Resultaat en postoperatieve behandeling

De patiënt mag op de dag van de ingreep alweer naar huis; verband en drains kunnen de volgende dag al verwijderd worden. Het gezicht blijft 5 à 7 dagen gezwollen, en 8 à 10 dagen na de ingreep kunnen normale activiteiten hervat worden. Het definitief resultaat komt twee maanden na de ingreep volledig tot zijn recht.

De mini-facelift geeft u opnieuw een mooie kaaklijn en een strakkere hals, en vlakt de plooitjes op de neus-mond overgang uit.

Richtlijnen voor de patient


Meer info

  • Een facelift wordt beëindigd met het reinigen van het gezicht en het aanbrengen van een verband dat 24 uur aangehouden moet worden.
  • Er worden ook twee drains aangebracht om doorsijpelend vocht weg te leiden; deze worden meestal de dag na de ingreep verwijderd.
  • De hechtingen worden na ongeveer 6 à 10 dagen verwijderd
  • Na 2 à 3 weken is het resultaat duidelijk zichtbaar, maar het genezingsproces is pas na 2 à 3 maanden helemaal voltooid.
  • Een facelift houdt dezelfde risico’s in als eender welke andere ingreep: bloeduitstortingen of infecties zijn mogelijk, maar zeer zeldzaam.
  • Het kan gebeuren dat een gezichtszenuw tijdelijk ongevoelig wordt en verlammingsverschijnselen veroorzaakt, maar zulke complicaties komen uiterst zelden voor.
  • De positieve effecten van een mini-facelift duren ongeveer 15 jaar.

Afdrukken E-mailadres

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.