"Wees wie je
wil zijn."

Maak afspraak

Vaatafwijkingen (rosacea enz.)

Waarom?

Rosacea is een huidaandoening die gekenmerkt wordt door een blijvende en zichtbare uitzetting van de haarvaatjes van de huid op het gezicht en soms ook op de hals.

De laserbehandeling kan de effecten van rosacea corrigeren.

Werkingsmechanisme

De laserbehandeling breekt de wanden van de bloedvaten.

De laserenergie is geconcentreerd op het gebrekkige bloedvat zodat de wanden breken en verdwijnen zonder het onderliggende gezonde weefsel aan te tasten. In de 4 à 6 volgende weken voeren de macrofagen (cellen die deel uitmaken van het immuunsysteem) de resten van de bloedvaten af.

Zones, indicaties en contra-indicaties

Zones

Alle zones kunnen behandeld worden.

De behandeling met de vaatlaser is geschikt voor vrijwel alle vaatafwijkingen.

Het resultaat hangt af van de soort en van de diepte van de vaatafwijking. Meerdere sessies kunnen vereist zijn (gewoonlijk volstaan 3 à 5 sessies, maar voor sommige wijnvlekken kunnen 8 à 12 sessies nodig zijn).

Onsierlijke blauwe adertjes op de benen kunnen worden behandeld tot een vaatdiameter van 3,5 à 4 millimeter. Tijdens het consult zal de arts aangeven of deze onsierlijke bloedvaatjes rechtstreeks met de laser behandeld kunnen worden.

Contra-indicaties

Tijdens de behandelingsperiode is het aangeraden om elke overdadige blootstelling aan het zonlicht, zonnebank of het aanbrengen van zelfbruinende crème te vermijden.

Sauna, warme baden en intensief sporten moeten eveneens vermeden worden tijdens de 3 à 4 dagen na de behandeling, aangezien deze activiteiten precies een uitzetting van de bloedvaten veroorzaken.


Beoogde resultaten

De laserbehandeling doet vaatafwijkingen zoals rosacea, wijnvlekken, blauwe adertjes enz. verdwijnen of verminderen, naargelang het geval.


Verloop van een sessie

Elke sessie duurt ongeveer een twintigtal minuten. De behandeling is vrijwel pijnloos.

Rode of paarsachtige vlekken kunnen verschijnen op de behandelde zone. Deze verdwijnen echter binnen de 24 uur of in de daaropvolgende dagen.

Het aangewezen tijdsinterval tussen twee sessies bedraagt 6 à 8 weken, zodat alle bloedvatresten van de vorige sessies zijn afgebroken.

Afdrukken E-mailadres

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.