"Wees wie je
wil zijn."

Maak afspraak

Neus

Neuscorrectie

nose

Bij een neuscorrectie of rhinoplastie worden de grootte en de vorm van de neus gewijzigd, zowel om esthetische als om medische redenen (een neusafwijking kan bv. neusverstoppingen en hoofdpijn veroorzaken).

Men moet wel de volgroeiing van het gezicht afwachten, ongeveer op de leeftijd van 18 jaar, alvorens men tot een neuscorrectie kan overgaan.

De neuscorrectie kent echter geen bovengrens qua leeftijd, en kan dus beantwoorden aan de vraag van mensen van wie de neus in de loop der jaren is veranderd wegens de verminderde elasticiteit van het kraakbeen.

Theoretisch bevindt de neus zich idealiter tussen de twee lijnen die afdalen vanuit de binnenste ooghoeken. Het midden van de basis van de neus is recht, en de breedte van de basis bevindt zich tussen de binnenste ooghoeken.

Bij een neusoperatie zijn verschillende ingrepen mogelijk: correctie van de neuspunt, verkleining, rechtzetting, verwijderen van een bult of correctie van de plooi tussen de neus en de bovenlip. Deze ingrepen kunnen in eenzelfde operatie worden gecombineerd.

Aangezien de anatomie van de neus vrij complex is wordt neuscorrectie als een delicate ingreep beschouwd.

De gevolgen van een dergelijke ingreep op de algemene uitstraling van het gezicht en het zelfvertrouwen moeten in overweging worden genomen. Een neusoperatie is trouwens niet altijd de meest aangewezen ingreep. Bij mensen die hun neus te groot vinden kan bv. een kinimplantaat soms beter beantwoorden aan de wensen van de patiënt.

Het onmiddellijke resultaat van een neuscorrectie verschilt van het definitieve resultaat. Pas een jaar na de operatie komt het uiteindelijke resultaat volledig tot zijn recht, al wordt het reeds na een maand een duidelijk merkbaar.

Verschillende technieken kunnen worden gebruikt in het kader van een neuscorrectie: de open en de gesloten neuscorrectie.

Afdrukken E-mailadres

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.